En kommune i fælles takt

Roskilde er mulighedernes og fællesskabets kommune. Ambitionerne er høje, og sammen skal vi udvikle os til et endnu bedre sted at bo, arbejde og besøge.

Roskilde Kommune har vokseværk. Over de næste 12 år forventes kommunens befolkning at stige med 10.000 personer. Det kræver by- og boligudvikling, der matcher nuværende som nye borgeres boligbehov og livssituation. Det kræver også, at vi både værner om og bygger videre på de kvaliteter, der gør Roskilde Kommune til et foretrukkent sted at bo, arbejde og besøge.

Det er omdrejningspunktet for Kommuneplan 2019.

Byrådets Planstrategi 2018 ‘Fælles Takter’ præsenterer de store visioner  og ambitioner for, hvordan vores kommune skal udvikle sig fremadrettet. Igennem tre temaer, præsenteres en ambitiøs boligpolitik for byer i social balance, en stærk vision om at fortætte og forstærke vores byer samt en grøn ambition for vores biodiversitet, natur, landskaber og omstilling til vedvarende energi.

Med fællesskabet og FN's verdensmål som drivkraft, sætter vi barren højt.

I Kommuneplan 2019 omsættes de planstrategiske visioner til konkrete indsatser og handlemuligheder, der vil forme Roskilde Kommunes udvikling over de næste 12 år. Sammen skal vi få tingene til at ske.

Sammen fik vi også skabt en god debat under høringen, hvor der var en overvældende interesse med masser af høringssvar og et stort fremmøde til borgermøderne. Hvidbogen opsummerer, hvordan de mange input har resulteret i flere ændringer før byrådets endelige vedtagelse.

Byrådet kvitterer for den store interesse for kommuneplanen. Vi ser frem til at omsætte planens indhold til handling.

Borgmester
Tomas Breddam
Juni 2020