Tillæg til kommuneplanen

Det er muligt løbende at foretage ændringer af kommuneplanen gennem udarbejdelse af et tillæg.

Minimum hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillæg til kommuneplanen udarbejdes oftest, når der skal skrives en ny lokalplan, som ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Tillæg som er udarbejdet siden vedtagelsen af Kommuneplan 2019 kan ses her.