Stat og region

Udover en række lovgivninger, som kommunen skal efterleve i forbindelse med kommunens fysiske planlægning, er der også en række statslige- og regionale planer, som kommuneplanen ikke må stride imod.

Det gælder ikke mindst sikring af nationale interesser gennem landsplandirektiver, herunder Fingerplan 2019, vandplaner, Natura 2000-planer, handlingsplaner for realiseringen af disse pla­ner efter miljømålsloven og Natura 2000-skovplaner.

Samspillet med landsplanlægningen og nabokommunernes planlægning er med til at sikre, at den enkelte kommunes planlægning sker i overensstemmelse med overordnede interesser i arealanvendelsen. Roskilde Kommune grænser op til Frederikssund, Egedal, Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Køge og Lejre kommuner, der alle ligger inden for hovedstadsområdet. De overordnede rammer for byudvikling, detailhandel, trafik og grønne områder er således på overordnet niveau koordineret gennem Fingerplan 2019. 

Roskilde Kommune er samtidig en del af Region Sjælland. Regionerne har ansvaret for råstofplanlægningen, der udlægger konkrete råstofgraveområder og råstofinteresseområder, som kommunerne skal respektere i deres videre planlægning.

Læs mere