Den strategiske kurs

I byrådets planstrategi indgår en ambitiøs boligpolitik under overskriften Byer i social balance. Samtidig refererer planstrategien til FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund under temaet Tættere og stærkere byer. Til sammen skal byudviklingen sikre, at vi har et blandet boligudbud og får skabt ramme om velfungerende og oplevelsesrige byer med plads til mangfoldighed og kreativitet.

Roskildes unikke brand som en kommune med en stærk kulturel profil og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer skal udnyttes og styrkes. Nøgleordene er kvalitet og kant.  

Det gør Kommuneplan 2019