Den strategiske kurs

Byrådet vil skabe gode rammer for vækst og nye arbejdspladser. Fokus er på at forbedre rammebetingelserne for de eksisterende virksomheder og på at udvikle erhvervsklynger målrettet cleantech, fødevareerhverv, handel, oplevelses- og kreative erhverv og turisterhverv.

Roskilde skal fortsat være regionens største og mest oplevelsesintense handelsby og kunne tiltrække endnu flere handlende. Samtidig skal det sikres at alle borgere har god adgang til indkøb og dagligvarer i nærheden af boligen.

Ønsket om mangfoldighed og den blandede by skal hjælpes på vej med afsæt i FN’s verdensmål om innovation, økonomisk vækst og partnerskaber for handling.

Det gør kommuneplan 2019