Om Jyllinge, Gundsømagle og omegn

Delområdet omfatter Jyllinge, Gundsømagle, sommerhusområdet Kastaniehøj og de omliggende landområder.

I udviklingen af Jyllinge og Gundsømagle er fokus på at bevare og underbygge byernes særlige kvaliteter og sammenhængen med den omgivende natur.

Jyllinge er godt i gang med nye boliger, dagligvarebutikker, service og aktiviteter for kommunens nordlige del.

I Gundsømagle skal skole, daginstitutioner og dagligvarehandel søges fastholdt gennem en vis boligudbygning. Desuden skal der være mulighed for, at lokale håndværksvirksomheder kan etablere sig.

Boligudbygningen skal primært tage sigte på en bedre balance med flere forskellige typer boliger.

Byrådets strategi for delområdet fremgår nedenfor. Strategien understøttes af de specifikke rammer for Jyllinge, Gundsømagle og omegn.

Strategi for Jyllinge, Gundsømagle og omegn