Mobilitetsstrategi for Roskilde by og omegn

I Roskilde by og nærmeste områder er koncentrationen af beboere, besøgende samt ind- og ud-pendlere høj.

Derfor er der både stort potentiale og mange fordele for at gøre bæredygtige trafikformer attraktive og mindske biltrafikken i de centrale bydele. Færre biler i Roskilde bymidte og på indfaldsveje vil øge fremkommeligheden for busserne og samtidig give plads til cykler, gående og byliv. 

Roskilde Kommune vil arbejde for en samlet trafik- og mobilitetsplan for Roskilde Midt, hvor transport skal ses i sammenhæng med byliv og fortætning. Her skal der være særligt fokus på indfaldsvejene som porte til Roskilde bymidte samt på attraktive forbindelser på tværs af byen for alle transportformer. 

Strategi for bydelene