Den strategiske kurs

Med Planstrategi 2018 er der sat fokus på at skabe robuste grønne områder med plads til liv og aktiviteter, som samtidig understøtter FN’s verdensmål om øget biodiversitet og en bæredygtig udvikling. Samtidig er der fokus på synergieffekter og partnerskaber for at få ting til at ske.

De langsigtede mål for udviklingen af det grønne og blå i Roskilde Kommune er nærmere beskrevet i Roskilde Kommunes Grøn Blå Strategi.

Strategien går hånd i hånd med visionerne for blandt andet Hedeland, Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskildes Grønne Ring.

Det gør kommuneplan 2019