Detailhandel

Retningslinjerne skal sikre, at ny udvikling af detailhandel sker inden for den udlagte centerstruktur, så alle har god adgang til indkøb

Detailhandelsstruktur

§ 5.3.1 Afgrænsning af centerstrukturens bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til pladskrævende varegrupper samt øvrige områder med mulighed for butikker fremgår af kort.

Centerområder i Roskilde og Trekroner

§ 5.3.2 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Roskilde bymidte fastsættes til 125.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte  butikker må ikke overstige  5.000 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Der kan lokalplanlægges for udvalgsvarebutikker større end 2.000 m2 samt for butikker for pladskrævende varegrupper, såfremt de kan indpasses lokalt, herunder i forhold til trafikafvikling. Dog må bruttoetagearealet for den enkelte butik ikke overstige 300 m2 i området afgrænset af Kornerups Vænge, Bredgade, Allehelgensgade, Læderstræde, Vor Frue Stræde, Toldbodgade Jernbanegade, Køgevej, jernbanen, Skovbogade og Ringstedgade (rammeområderne 1.CR.15, 1.CR.16, 1.CR.17 og 1.CR.18).

§ 5.3.3 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Trekroner bymidte fastsættes til 25.000 m2. I området nord for jernbanen (rammeområde 2.CR.1) kan det samlede maksimale bruttoetageareal være 10.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker nord for banen må ikke overstige 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. I området syd for jernbanen (rammeområde 2.CR.2) kan det samlede bruttoetageareal for butikker være 15.000 m2. Der kan syd for banen være butikker for pladskrævende varegrupper og udvalgsvarebutikker med bruttoetageareal på mindst 1.000 m2 og op 7.500 m2. Der kan syd for banen ikke etableres dagligvarebutikker.

§ 5.3.4 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Hyrdehøj bydelscenter fastsættes til 7.400 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 5.000 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

§ 5.3.5 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Musicon bydelscenter fastsættes til 10.000  m2. Der kan kun etableres nye butikker i rammeområde 3.CB.2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 500  m2 for udvalgsvarebutikker, der kan dog etableres op til to udvalgsvarebutikker på hver op til 1.000 m2. I rammeområde 3.CB.1 kan der ikke etableres nye butikker. Den eksisterende dagligvarebutik kan være op til 1.200 m2.

§ 5.3.6 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Københavnsvej bydelscenter fastsættes til 4.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 1.200 m2  for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

§ 5.3.7 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Holbækvej bydelscenter fastsættes til 4.500 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Den eksisterende butik for pladskrævende varegrupper (biler) kan opretholdes, men ikke udvides. Butikken for pladskrævende varegrupper kan omdannes til dagligvare-eller udvalgsvarebutikker.

§ 5.3.8 Der fastsættes følgende for bruttoetagearealer til butikker i lokalcentre og mindre områder med mulighed for butikker:

Centerområde

Samlet areal

Butiksstørrelser

Butiksareal

Dagligvare/udvalgsvarer

Kongebakken lokalcenter

650m2

650m2/650m2

Klosterengen lokalcenter

1.250m2

1.200m2 / 1000m2

Himmelev lokalcenter

3.000m2

1.200m2 / 1000m2

Østervang lokalcenter

2.000m2

1.200m2 / 1000m2

Bakkegården lokalcenter

2.500m2

1.200m2 / 1000m2

Roskildevænget lokalcenter

1.600m2

1.200m2 / 1000m2

Rørmosen lokalcenter

1.500m2

1.200m2 / 600m2

Svogerslev lokalcenter

3.000m2

1.200m2 / 1000m2

Vindinge landsby

2.000m2

1.200m2 / 300m2

Musicon (salg af egne produkter)

1.000m2

100m2 / 100m2

Erhvervsområde Himmerlev Bygade

1.200m2

Kun een dagligvarebutik

Centerområder i kommunens nordlige del

§ 5.3.9 Der fastsættes følgende for bruttoetagearealer til butikker:

 

Centerområde

Samlet

Butiksstørrelser

Butiksareal

Dagligvare/udvalgsvarer

Jyllinge bymidte

16.500m2

4.000m2 / 2.000 m2

Ågerup lokalcenter

2.000m2

1.200m2 / 1.000m2

Gundsømagle lokalcenter

2.000m2

1.200m2 / 500m2

Nordmarken lokalcenter

2.650m2

1.200m2 / 1.000m2

Centerområder i kommunens sydlige del

§ 5.3.10 Der fastsættes følgende for bruttoetageareal til butikker:

Centerområde

Samlet

Butiksstørrelser

Butiksareal

Dagligvare/ udvalgsvarer

Viby bymidte

12.000m2

3.500m2 / 2.000m2

Gadstrup lokalcenter

2.000m2

1.200m2 / 1.000m2

Snoldelev

1.200m2

1.200m2 / 0m2


Pladskrævende varegrupper

§ 5.3.11 Der fastsættes følgende for arealer til butikker for pladskrævende varegrupper:

Centerområde

Samlet

Butiksstørrelser

Butiksareal

Dagligvarer / udvalgsvarer

Bytoften

9.500m2

1.500m2

Rønøs Allé

6.000m2

6.000m2

Motelvej 

5.000m2

5.000m2

Industrivej Øst

50.000m2

10.000m2

Erhverv - Gl. Marbjergvej/Vestre Hedevej 

45.000m2

10.000m2

Erhverv - Navervej 

9.100m2

5.000m2

Trekroner Syd

14.000m2

7.000 - 14.000m2

Maglegårdsvej Syd *

10.000m2

5.000m2

Erhvervsområde Darupvang

6.000m2

1.500m2

Møllehaven Jyllinge

7.500m2

1 butik 3.000m2 - øvrige 1.500m2

*Rammen for Maglegårdsvej Syd

Øvrige butikker

§ 5.3.12  Enkeltstående mindre butikker med et bruttoetageareal på op til 300 m2 til et lokalområdes daglige forsyning kan placeres i byzone i en række områder uden for centerstrukturen. Enkeltstående butikker bør som udgangspunkt placeres med en afstand af mindst 500 meter fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål. Muligheden fremgår af de enkelte rammeområder.

§ 5.3.13 I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, campingpladser, genbrugspladser, stadioner, fritliggende turistattraktioner o.l. der ligger uden for centerstrukturen, kan der etableres butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

§ 5.3.14 I tilknytning til en virksomheds produktion kan der etableres mindre butikker til salg af egne produkter. Det maksimale bruttoetageareal til de enkelte butikker må ikke overstige 300 m2. En butik skal være af underordnet betydning for den generelle detailhandelsstruktur, områdets øvrige karakter, trafikforsyning mv.

§ 5.3.15 I landzone kan der i overensstemmelse med planlovens regler etableres mindre butikker i overflødiggjorte bygninger.