Redegørelse for råstofindvinding

I Roskilde Kommune bliver der året rundt indvundet råstoffer, som bruges til byggeri og anlæg.

Råstofindvinding er et stort og meget synligt erhverv i Roskilde Kommune, da erhvervet er arealkrævende og for en stor dels vedkommende ligger bynært omkring Roskilde. Over halvdelen af de sten- og grusmaterialer der bliver indvundet i Region Sjælland kommer fra Roskilde Kommune og store dele leveres til hovedstadsområdet.

På grund af de store gener grusgravningen giver både konkret for de nærliggende beboere og generelt for Roskildes udviklingsmuligheder, skal fremtidig grusindvinding inden for Roskilde kommunes grænser begrænses i videst muligt omfang.

Den megen råstofindvinding skyldes istidens dannelse af Hedelandsformationen, hvor der ligger store og gode råstofforekomster i undergrunden. Ofte graves der ned til 25 meter under terræn herunder ofte 10 meter under grundvandsspejlet.

Råstofindvinding