Om Geografisk

Roskilde Kommune strækker sig fra Viby mod syd og Jyllinge mod nord og har Roskilde centralt placeret i bunden af fjorden.

I kommuneplanen skelnes der mellem delområder, hvoraf det ene - Roskildeområdet - er underinddelt i Midt, Nord, Syd og Vest. For hvert område er en strategi for byudvikling, grøn blå struktur og mobilitet. Strategierne understøtter kommunens vision om velfungerende, oplevelsesrige og bæredygtige bysamfund med gode rammer for fællesskab og hverdagsliv.

Ud over de nævnte strategier indeholder hvert delområde en nærmere beskrivelse af rammer for lokalplanlægningen. Rammerne danner grundlag for fx byggesagsbehandling og tiltag i det åbne land, og rammerne er derfor betydningsfulde for kommunens fysiske udvikling. Rammerne kan sammenlignes med et stort puslespil for hele kommunen, hvor der er et særligt regelsæt for hver enkelt brik.