Om Risø, Ågerup og omegn

Delområdet omfatter forskningsområdet ved Risø, byområdet Ågerup/Store Valby og landsbyerne Herringløse, Gundsølille, Hvedstrup, Kirkerup, Tågerup og Lille Valby med omliggende landområder

Det eksisterende forskningsmiljø på Risø og nærheden til RUC skal bruges som afsæt for udvikling af en erhvervs- og forskerpark for cleantech virksomheder. Dette skal understøtte kommunens udviklingsstrategi omkring uddannelse og forskning.

I Ågerup skal skole, daginstitutioner og dagligvarehandel søges fastholdt gennem en vis boligudbygning. Boligudbygningen skal primært tage sigte på en bedre balance med flere forskellige typer boliger.

Landsbyerne Store Valby, Østrup, Herringløse, Hvedstrup, Kirkerup, Gundsølille, Tågerup, Gerdrup og Lille Valby udgør små, overskuelige enheder med tætte, sociale netværk og er derfor attraktive boligmiljøer. Landsbyerne skal bevares, og deres afgrænsning ud mod det omgivende åbne land skal fastholdes.

Byrådets strategi for delområdet fremgår nedenfor. Strategien understøttes af de specifikke rammer for Risø, Ågerup og omegn.

 

Strategi for Risø- og Ågerupområdet