Byudviklingsstrategi for Roskildeområdet

Roskilde by er kommunens naturlige hovedby i kraft af sine mange arbejdspladser, butikker, uddannelsessteder og kulturtilbud.

Byen er dermed også med til at give kommunen en stærk regional position på kultur-, uddannelses- og erhvervsområdet.

I den videre udvikling af Roskilde er fokus på at fastholde og understøtte denne position. Det betyder, at der skal sikres plads til nye aktiviteter i byen. Samtidig prioriteres nærheden til grønne områder højt. Der satses derfor på fortætning og omdannelse inden for de allerede udlagte byområder, primært i de stationsnære områder i Roskilde bymidte og på Musicon. Dette sker ikke mindst nu hvor  Trekroner snart er fuldt udbygget.

I Vindinge åbner kommuneplanen mulighed for boligudbygning, der kan være med til at fastholde skole, daginstitutioner og dagligvarehandel.

Strategi for bydelene