Om Viby og omegn

Delområdet omfatter Viby samt landsbyerne Dåstrup, Assendløse, Søster Svenstrup, Kirke Syv, Øster Syv, Ramsømagle, Ramsølille, Ørsted, Hønske og Birkede med omliggende landområder.

Vibys nærhed til hovedstadsområdet og den gode togforbindelse gør byen til en attraktiv pendlerby. Det er Roskilde Kommunes vision, at Viby på sigt skal udvikle sig til et bysamfund af regional betydning, med boliger, arbejdspladser, service og aktiviteter for kommunens sydlige del.

Landsbyerne Dåstrup, Assendløse, Søster Svenstrup, Kirke Syv, Øster Syv, Ramsømagle, Ramsølille, Ørsted, Hønske og Birkede udgør små, overskuelige enheder med tætte, sociale netværk og er derfor attraktive boligmiljøer. Landsbyerne skal bevares, og deres afgrænsning ud mod det omgivende åbne land skal fastholdes.

Byrådets strategi for delområdet fremgår nedenfor. Strategien understøttes af de specifikke rammer for Viby og omegn.

Strategi for Viby og omegn