Den strategiske kurs

Med afsæt i FN’s verdensmål for klimaindsats og bæredygtig energi hæves ambitionsniveauet for kommunens bidrag til en bæredygtig fremtid. Roskilde Kommune vil arbejde for en bæredygtig udvikling, medvirke til at forebygge klimaforandringer og sikre den nødvendige tilpasning.

Allerede nu har kommunen en ambitiøs klima- og energipolitik. Dette er slået fast med vedtagelsen af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, som sigter efter at Roskilde Kommune er CO2 neutral i 2040.  Dette indebære at kommunen selv går i front, at der gennemføres grønne løsninger hos borgere og erhvervslivet samt at der sker en omstilling til mere grøn energi.

Det gør kommuneplan 2019