Den strategiske kurs

Den strategiske kurs

Planstrategiens vision om tættere byer skal ikke mindst understøtte en bæredygtig mobilitet. Det fremmer bykvaliteten og bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål om bæredygtige byer og miljøvenligt energiforbrug.

God og bæredygtig mobilitet skal fastholde Roskildes førerposition, som en af landets mest attraktive bosteder. Kommunen skal være kendt for en fleksibel og grøn mobilitet, der skaber de bedste rammer for det gode og sunde hverdagsliv, en effektiv pendling, en stærk detailhandel, virksomhedernes konkurrencekraft og for et alsidigt kultur- og byliv i hele kommunen.

Forbedringer i mobiliteten skal ske i samspil mellem trafikale løsninger, byudvikling samt klima- og miljøhensyn.

Det gør Kommuneplan 2019