Redegørelse for kollektiv transport

Kommunens kollektive transportmuligheder skal understøtte byområderne og invitere borgere til at benytte bæredygtig mobilitet.

Fortætning af stationsnære områder til boliger, kontorer og intensive byfunktioner skal sikre høj andel af bæredygtig transport. Den intensive arealanvendelse skal samtidig give grundlag for at opretholde god service og høj togfrekvens på togstationerne.

Læs mere