Gadstrup og omegn

Delområdet omfatter Gadstrup, landsbyerne Snoldelev, Vor Frue, Darup, Kamstrup, Tjæreby, Skalstrup, Brordrup, Hastrup og Salløv med omliggende landområder samt sommerhusområdet ved Ramsø Gårde.

Gadstrup ligger på kanten af den fredede Ramsødal og tæt på lufthavnen. Nærheden til lufthavnen giver gode muligheder for erhvervsudvikling, men støjkonsekvensområdet sætter samtidig begrænsninger for udlæg til nye boliger.  

Landsbyerne Snoldelev, Vor Frue, Darup, Kamstrup, Tjæreby, Skalstrup, Brordrup, Hastrup og Salløv udgør små, overskuelige enheder med tætte, sociale netværk og er derfor attraktive boligmiljøer. Landsbyerne skal bevares, og deres afgrænsning mod det omgivende åbne land skal fastholdes.

Byrådets strategi for delområdet fremgår nedenfor. Strategien understøttes af de specifikke rammer for Gadstrup området.

Strategi for Gadstrup og omegn