Redegørelse for vejnettet

Vejnettet skal sikre både hurtig og sikker fremkommelighed for gennemkørende trafik.

Et af Kommuneplanens overordnede greb er, at lastbil- og biltrafikken primært skal holdes på de overordnede veje hvor fremkommeligheden er i højsædet. Det skal gøres attraktivt for den gennemkørende trafik at køre uden om midtbyerne, større boligområder og andre følsomme områder. Det betyder dog ikke, indfaldsvejene til Roskilde kun er forbeholdt den tunge trafik. I løbet af de næste år vil der ske en ændring i indfaldsvejens karakter, således at disse opfattes som en attraktiv forbindelse til bymidten for alle trafikantgrupper, men uden at der skabes flaskehalse. 

God adgang og fokus på fremkommelighed skal ligeledes være med til at sikre, at kommunens erhvervsområder forbliver attraktive.

Læs mere