Redegørelse for overordnet trafik og mobilitet

Den overordnede trafikplanlægning prioriterer bæredygtig transport og sætter sundhed på dagsordenen.

Den overordnede hensigt med trafik og mobilitet i Kommuneplanen er, at skabe fokus på sundhedsfremme og bæredygtig transport uden at gå på kompromis med tilgængelighed og fremkommelighed. Opmærksomheden skal skærpes på de indbyrdes relationer mellem trafikanterne, herunder muligheder for at skifte mellem transportformer.

Redegørelse for overordnet trafik og mobilitet