Om Roskilde og omegn

Delområdet omfatter Roskilde by, Veddelev, Trekroner, Vindinge og Svogerslev.

Roskilde by er kommunens naturlige hovedby i kraft af sine mange arbejdspladser, butikker, uddannelsessteder og kulturtilbud. Byen er dermed også med til at give kommunen en stærk regional position på kultur-, uddannelses- og erhvervsområdet.

I den videre udvikling af Roskilde er fokus på at fastholde og understøtte denne position. Det betyder, at der skal sikres plads til nye aktiviteter i byen. Samtidig prioriteres nærheden til grønne områder højt. Der satses derfor på fortætning og omdannelse inden for de allerede udlagte byområder, primært i de stationsnære områder i Roskilde bymidte og på Musicon. Dette sker ikke mindst nu hvor  Trekroner snart er fuldt udbygget.

De følgende afsnit beskriver byrådets strategi for delområdet. Strategien er opdelt i overskrifterne: